Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinto

kuvaus

1997 perustettu Finlandia Junior -palkinto on Suomen Kirjasäätiön jakama tunnustus ansiokkaalle suomalaiselle lasten- ja nuortenkirjalle. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa. Suomen Kirjasäätiön hallitus asettaa kolmijäsenisen palkintolautakunnan, joka nimeää vähintään kolme ja enintään kuusi ehdokasta palkinnonsaajaksi, sekä valitsee nimetyistä ehdokkaista lopullisen palkinnonsaajan.

Finlandia Junior -palkinto 1997 - 2015, Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinto 2016 -

Palkinnonsaajat

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkinto

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkinto

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkinto

Palkitsemisvuosi

Palkinto

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkinto

Tekijä

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkinto

Palkitsemisvuosi

Palkinto

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkinto