Tampereen kaupungin kääntäjäpalkinto

kuvaus

Tampereen kaupunginhallituksen asettama toimikunta on jakanut vuodesta 1987 lähtien Tampereen kaupungin kääntäjäpalkintoa. Myöntämisperusteissa noudatetaan soveltuvin osin Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinnossa noudatettavaa säännöstöä. Joinain vuosina palkittuja kääntäjiä on ollut useita.

Palkinnonsaajat

Palkitsemisvuosi

Palkinto

Palkitsemisvuosi

Palkinto

Palkitsemisvuosi

Palkinto

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkinto

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi

Palkitsemisvuosi