Suomen PEN

kuvaus

Suomen PEN on kansainvälinen kirjailijoiden sananvapausjärjestö. Suomen PEN perustettiin 26. toukokuuta 1928. Sen perustajia olivat Kersti Bergroth, Otto Manni-nen, Anni Swan, V. A. Koskenniemi, F. E. Sillanpää ja muut suomalaisen kirjallisuuden silloiset johtavat nimet. Myös kustantajat, etenkin WSOY:n Jäntit ja Otavan Reenpäät, olivat aktiivisesti mukana. Suomen Pen-klubin puheenjohtaja on vuodesta 2009 Lauri Otonkoski.

Kansainvälisen Penin perusti Lontoossa 1921 Catharine Amy Dawson Scott, ja ensimmäinen pu-heenjohtaja oli John Galsworthy. Alkujaan nimi on lyhenne sanoista Poets, Essayists and Novelists, mutta nyttemmin jäsenistössä on myös toimittajia ja historioitsijoita. Järjestön tavoitteena on edistää kansainvälistä yhteistyötä ja ymmärrystä eri maiden kirjailijoiden välillä sekä luoda maailman kirjailijayhteisö, joka korostaa kirjallisuuden keskeistä roolia maailman kulttuurin kehityksessä. Pen on epäpoliittinen organisaatio, jolla on viralliset konsultointisuhteet Unescoon. Penillä on erillisko-mitea joka puolustaa kirjailijoita vankiloissa.