Reinikainen, Pepi

Synnyinaika

Synnyinpaikka

Asuinpaikkakunta tai -paikkakunnat

Tekijän käyttämä kieli

Kansallisuus

Teokset

Tyyppi

romaanit

Tyyppi

romaanit

Tyyppi

romaanit

Tyyppi

romaanit

Kirjailijan omat sanat

Motto: "Elämä on elämäntehtävä"

Kirjoittaminen liittyy kiinteästi elämän prosessointiin:
Olen itse se materia, jota käytän hyväkseni. Jos pitäisi valita olenko kirjoittaja vai onnellinen nainen, olisin mieluummin jälkimmäinen, enkä kirjoittaisi riviäkään.

Ensin ajattelin, että auttaisin ihmisiä ja oppisin kirjoittamaan parantavasti. Kirjani ovat kuitenkin oman sipulin kuorimista. Ihmiset eivät aina edes halua parantua ja nähdä vaikeita asioita. He haluavat elää helppoa ja kivaa elämää. Tavoitteeni oli ehkä liian ylevä.

Jos haluat, että sinut tehdään nöyräksi ja pieneksi, ala kirjoittaa. Olisin tyytyväinen hiljaisuuteen, jos se ei tietäisi myös yksinäisyyttä ja rahattomuutta. Naiset ovat usein kirjailijoina heikoilla. Miehet löytävät helpommin tukea itselleen. Ehkä.

Ajattelen nykyään kirjoittamisesta, että ajetaanhan sitä ralliautojakin eli miksen siis kirjoittaisi. Elämäni on veitsenterällä tanssimista, ainoa turva on enkelinleipä yläkerrasta.
Kaikki kirjani liittyvät jollakin tavalla toisiinsa. Niissä on monta teemaa ja jokainen niistä nostaa esiin jonkin kätketyn piirteen. Yhteistä on myös näkymätön taso.

Korkeakirjallisuus tässä maassa on viimeinen pönkitetty linnake. Sana on kadottanut mahtinsa, jos sanojat eivät ole jollakin tavalla merkittäviä. Julkisuus, kustantajat ja lehdistö ovat naimisissa keskenään.

Uudelle kirjallisuudelle ja kielelle ei tahdo olla rakoa, vaikka sille ei saisi asettaa ehtoja. Lama toi turvallisuushakuisen kirjallisuuden. Mutta maailma ei ole turvallinen paikka, vaan pirstoutunut ja erilainen. Uusi kirjallisuus ei ehkä ole täydellistä, ei anna vastauksia, eikä miellytä.

Tabut Suomessa eivät ole seksuaalisuuden puolella, vaan uskonnossa. Usko leimaa ihmisen syvimmin. Jos olisin roomalaiskatolinen ja toisin sen kirjoissani ilmi, se hyväksyttäisiin eksoottisena. Jos kirjoittajana sanon uskovani Jumalaan, olen taiteellisesti epäuskottava.

Siinä mielessä Suomi on kehitysmaa, että jos kirja tulee ulos kristilliseltä kustantajalta, kriitikot eivät hyväksy. He ovat usein kapea-alaisempia kuin lukijat.

Suomalaisen kirjallisuuden lähitulevaisuuden haaste on avautua hengelle ja henkisyydelle. Muuten se ei täytä ihmisten tarpeita.

Elämäkertatietoa

Viisivuotiaana pyhäkoululaisena sain ajatuksen tulla ”isona” lähetyssaarnaajaksi. Samaisen esikasvatuksen piirissä tulin tuntemaan myös näyttelemisen ilon enkelikuorolaisena joulukuvaelmassa.
Jostakin teatterin ja saarnaamisen puristuksista päädyin sitten ulkomailla asumisen vuosinani kirjoittamisen – ja oman kielen – pariin.
Kirjoittaminen ei ensimmäisestä fiktiivisestä kirjastani lähtien ole kuitenkaan ollut pyrkimystä vain kaunokirjallisen muodon hiomiseen potentiaaliseen huippuunsa, vaan jonkinlaisen parantavan tason etsimistä tekstisisältöön – niin riveille kuin rivien väliin.
Kirjoittamiseni ajautuessa suureen hiljaisuuteen ”Rakastajan kasvojen” jälkeen (josta näyte), hain vastausta elämäkertakirjoittamisen ohjaamisesta pikkuhiljaa muokkaamallani Elämänkaarikirjoitus – mallilla, johon liittyy vahva terapeuttinen kylkiäisvaikutus.
Ihmisten ja heidän elämäntarinoidensa pariin tuleminen on avannut myös omalle elämälleni ja työlleni kirjailijana - ja myöhemmin myös psykoterapeuttina - yhä ”alkuperäisemmän” merkityksen, joka on kaiken aikaa ollut kuitenkin perussykkeenä läsnä myös jokaisessa fiktiivisessä teoksessani.
Tekeillä on edelleen niin fiktiivisiä kuin tietokirjallisuuden piiriin kuuluvia kirja-aiheita.
Lisäksi ohjaan elämäkertakirjoittajia ja pyrin yhä enenevässä määrin toimimaan myös psykogenealogina eli auttamaan ihmisiä löytämään taustahistoriansa vaietut äänet ja luomaan niistä vastuullista puhetta ja kirjoitusta; vapauttamaan mennyt häpeän ja surun kahleista myönteisempään elämään tässä hetkessä ja tulevaisuudessa.

Kirjailijan tuotantoon liittyvää lisätietoa

Tekstit kokoomateoksissa:

•Suomalainen rukous. Kirjapaja 1992
•Iso kirja elämästä. Lasten Keskus 1994
•Tahtoisin, että taivas on. Kirjapaja 1995
•Koskettavat tarinat - johdantoa kirjallisuusterapiaan. (Toim. Juhani Ihanus) BTJ-Kirjastopalvelu 2002
•Sanat että hoitaisimme : terapeuttinen kirjoittaminen. Duodecim 2009. Sisältää Reinikaisen laajan artikkelin elämänkaarikirjoittamisesta.

Tietoteoksia:

•Enkelten leikki: johdantoa kirjallisuusterapiaan. BTJ-Kirjastopalvelu 2002
•Elämänkaarikirjoitus ja ihmisen vuodenajat. Kirjapaja 2007

Free lance-toimittajana artikkeleita, kolumneja yms. sanomalehtiin, aikakausi- ja ammattilehtiin

Tekstinäyte

Mutta jokaiselle tulee aikoja, jolloin elämä vaatii kysymään: "Kuka minä olen?" Monet siirtävät vastausten etsimistä eivätkä edes lähde etsimään, koska silloin kytkykaupat paljastuvat ja kuplat puhkeavat. Pelko lähentelee kauhua. Vähemmän on niitä, jotka kyselevät kaikkea aivan liikaakin, koska yksinkertaisilta tuntuvat vastaukset eivät tyydytä heitä. Ja on niitä, joille kysely voi olla vain vastausten pakenemista. Joidenkin kohtalo taas on tulla pysäytetyksi yhtäkkiä. Mutta jos he eivät katkeroidu, he selviytyvät - ja ovat myöhemmin tyytyväisiä, että heidät ajoissa pysäytettiin. Kaikki eivät kuitenkaan kestä...Ja sitten on niitä, jotka hajottavat voimansa ja kiinnostuksensa laajalle, ettei vain jäisi aikaa asioiden syvällisempään pohdiskeluun. He pettävät itseään luullessaan tietävänsä, miten elämän on edettävä, milloin mitäkin tehtävä.
Kieltäytyessään kysymästä, "mitä ja kuka minä olen", ihminen kieltäytyy ihmisen tehtävästään ja pysäyttää kehityksensä ja taannuttaa itsensä. Elämä on silloin pakoa ELÄMÄSTÄ. Siitä tulee viihdyttämistä sen sijaan, että elämä – RAKKAUS – tuntuisi, myös satuttaisi.
---
RAKKAUS ei valitse kohdetta - sille kaikki kohteet ovat oikeita. Se ei varmista, ei turvaa selustaa, ei ajattele hyötyä. Tämä on vaikeaa, koska se vaatii yhtä aikaa antautumista ja luopumista, luopumista myös turvallisuudesta ja mukavuudenhalusta ja varmuudesta. Ja omista kasvoista. RAKKAUDEN kohdatessaan ihminen joutuu kasvotusten Jumalan kasvojen kanssa. Se on todellinen kohtaaminen, joka muuttaa ihmisen - ydin siihen on jokaisessa rakastumisessa - jos ihminen uskaltaa ottaa sen vastaan.
Regina, sen mitä ihmisiltä et voi odottaa, voit vaatia Jumalalta.
RAKKAUS on sinun oikeutesi ihmisenä.

[Rakastajan kasvot. Kirjapaja 1997, s. 170]

Lähteitä ja viittauksia

Kotimaisia nykykertojia 3. Toim. Kari-Otso Nevaluoma. BTJ Kirjastopalvelu 2000