Suomen sisällissota kaunokirjallisuudessa

Teema
22.1.2018

Toimitukselta: Kirjailija | Teema | Teos | Täky

                 Kansikuvakollaasi Suomen sisällissotaa käsittelevistä kirjoista

Vuonna 2018 on kulunut sata vuotta sodasta, joka Suomessa käytiin pian itsenäistymisen jälkeen 27.1.1918 – 15.5.1918. Suomalaiset erilleen repinyt ja toisiaan vastaan nostanut sota on ollut raskas asia maamme historiassa. Asiasta on perheissä ja suvuissa puhuttu tyypillisesti vain vähän, mutta surun, vihan ja katkeruuden tunteet ovat saattaneet kulkea sukupolvelta toiselle. Kirjallisuudessa on kuitenkin alettu käsitellä vuoden 1918 sisällissotaa heti tapahtumien jälkeen, ja sodasta kertovia kirjoja on ilmestynyt kuluneen sadan vuoden aikana jokaisella vuosikymmenellä. Olen koonnut Kirjasampoon listaukset kunkin vuosikymmenen sisällissota-aiheisesta kaunokirjallisuudesta ja pohtinut teostietoja läpikäydessäni sitä, mikä eri ajanjaksoilla on noussut esiin, kun aihetta on käsitelty. Koska aineistoa on paljon ja toteutin listat Kirjasampoon kirjahyllyinä, tein rajauksen kaunokirjallisiin teoksiin, joiden tiedot löysin Kirjasammosta. Aivan kaikkea aiheesta kirjoitettua en ole listannut, mutta olen pyrkinyt ottamaan mukaan kirjoja monipuolisesti eri tyylilajeista. Tietokirjallisuutta voi etsiä käyttämänsä kirjaston tietokannasta hakusanoilla kansalaissota tai sisällissodat 1918. Toivon, että kokoamani listat auttavat tutustumaan kiinnostaviin Suomen sisällissotaa käsitteleviin teoksiin ja saavat ihmiset lukemaan niitä. Kirjojen avulla saa moninaisen käsityksen siitä, mitä erilaisille ihmisille sodassa tapahtui, minkälaisia kohtaloita he kokivat ja mikä heidät näihin surullisiin tapahtumiin ajoi.

1910-luvun kirjallisuus
1920-luvun kirjallisuus
1930-luvun kirjallisuus
1940-luvun kirjallisuus
1950-luvun kirjallisuus
1960-luvun kirjallisuus
1970-luvun kirjallisuus
1980-luvun kirjallisuus
1990-luvun kirjallisuus
2000-2009 kirjallisuus
2010-luvun kirjallisuus

 

Tuomas Aitonurmi
Informaatikko ja toimittaja
Kirjasampo