Sökning

Person, författare eller annan upphovsman (fler än 10)

 1. Mera information på nätet
  Litteraturbanken.se
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken
 2. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken
 3. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 4. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 5. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 6. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 7. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 8. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken
 9. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 10. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
Ladda fler resultat (Person, författare eller annan upphovsman)

Romaner (fler än 10)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 2 (P ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 3 (P ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 2 (P ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 1 (P ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 3 (P ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 1 (P ...
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Jerusalem 2, I Dalarne (EPUB)
  ESampo
  Litteraturbanken: Jerusalem 1, I det heliga landet (EPUB)
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Jerusalem 2, I Dalarne (EPUB)
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Jerusalem 1, I det heliga landet (EPUB)
 3. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Barndomsvänner: ett nutidsöde - Del ...
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Barndomsvänner: ett nutidsöde - Del 2 (PD ...
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Barndomsvänner: ett nutidsöde - Del ...
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Barndomsvänner: ett nutidsöde - Del 2 (PD ...
 4. ESampo
  Litteraturbanken: Kvartetten, som sprängdes. Senare delen (EPUB ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Kvartetten, som sprängdes. Förra delen (EPU ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Kvartetten, som sprängdes. Senare delen (EPUB ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Kvartetten, som sprängdes. Förra delen (EPU ...
 5. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden - 2 (PDF ...
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden - 1 (PDF ...
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden - 1 (PDF ...
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden - 2 (PDF ...
 6. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Money: en amerikansk roman - I (PDF)
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Money: en amerikansk roman - II (PDF)
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Money: en amerikansk roman - I (PDF)
 7. ESampo
  Litteraturbanken: Rättfärdiggörelsen genom tro ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Rättfärdiggörelsen genom tro ...
 8. ESampo
  Litteraturbanken: Vi Bokar, Krokar och Rothar
  ESampo
  Gutenberg: Vi Bookar, Krokar och Rothar (Litteraturbanken)
 9. ESampo
  Litteraturbanken: Gösta Berlings saga (EPUB ...
  Beskrivning
  ... författarskap som från år 2014 ska inkorporeras i Litteraturbanken. (Svenska Vitterhetssamfundet) - - - ”Äntligen stod ...
 10. Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Det går an (faksimil ...
  ESampo
  Gutenberg: Det går an (Litteraturbanken)
Ladda fler resultat (Romaner)

Diktsamlingar (fler än 10)

 1. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Brokiga iakttagelser (PDF)
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Brokiga iakttagelser (PDF)
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Vårt kattliv timma ...
 3. ESampo
  Gutenberg: Skärgårdens vår (EPUB) (Litteraturbanken)
 4. ESampo
  Litteraturbanken: Det oomvända anlete ...
 5. ESampo
  Litteraturbanken: Aniara
 6. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Dikter, andra häftet (PDF ...
 7. ESampo
  Litteraturbanken: Notturno (EPUB)
 8. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Dikter 1830
 9. ESampo
  Gutenberg: Anakreons sånger (Litteraturbanken)
 10. ESampo
  Litteraturbanken: Flyende spegel
Ladda fler resultat (Diktsamlingar)

Novellsamlingar (fler än 10)

 1. Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Fattigt folk I (EPUB)
  ESampo
  Litteraturbanken: Fattigt folk I (EPUB)
  ESampo
  Litteraturbanken: Fattigt folk II (EPUB)
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Fattigt folk II (EPUB)
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Svenska öden och äfventyr ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Svenska öden och äfventyr ...
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Hemma och på luffe ...
 4. ESampo
  Litteraturbanken: Resan till Rom (EPUB)
 5. ESampo
  Litteraturbanken: Gråkall ...
 6. ESampo
  Litteraturbanken: Nya svenska öden (EPUB ...
 7. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Marin och genre (PDF)
 8. ESampo
  Litteraturbanken: Den talangfulla draken (EPUB)
 9. ESampo
  Litteraturbanken: Det var icke verklighet (EPUB)
 10. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Byberättelse ...
Ladda fler resultat (Novellsamlingar)

Noveller (3)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Sensitiva amorosa (EPUB)
 2. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Armas Fager
 3. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Den gåtfulle dubbelgångaren (PD ...

Pjäser, samlingar (4)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Ungdomsdramer 2 (EPUB)
  ESampo
  Litteraturbanken: Ungdomsdramer 1 (EPUB)
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Tidig dramatik (EPUB)
 3. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Den röde André (PD ...
 4. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Fyra dramatiska småstycken (EPUB ...

Pjäser (fler än 10)

 1. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Galgmannen (PDF)
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Orfeus och Eurydike
 3. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Arbetarens hustru (PDF)
 4. ESampo
  Litteraturbanken: Samlade Verk 27. Fadren. Fröken Julie. Fordringsägare ...
 5. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Med ödet ombord (PDF ...
 6. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Domprosten Bomander
 7. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Ödla ...
 8. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Friaren från landet (PDF ...
 9. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Lyckoriddaren: skådespel i fem akte ...
 10. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Natt och dag (PDF)
Ladda fler resultat (Pjäser)

Bilderböcker (4)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Pelle Snygg och barnen i Snaskeby
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Kattresan
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Lille Viggs äventyr på julaft ...
 4. ESampo
  Litteraturbanken: Prinsarnes blomsteralfabet

Samlingsverk (fler än 10)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Teckningar utur hvardagslifvet (EPUB)
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Landskapet med den dubbla skuggan
 3. ESampo
  Litteraturbanken: En skälmroman ; Döda fall ...
 4. ESampo
  Litteraturbanken: Vers och Varia
 5. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Återske ...
 6. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Efter kvällsbrise ...
 7. ESampo
  SLS: Naturens Bok och Boken om Vårt Land (PDF) (Litteraturbanken)
 8. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Dramatiska dikter (PDF)
Ladda fler resultat (Samlingsverk)

Aforismer, samlingar (1)

 1. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Brokiga iakttagelser (PDF)
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Brokiga iakttagelser (PDF)

Kåserier, samlingar (1)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: En hvar sin egen professor

Essäer, samlingar (3)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Likt och olikt
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Ny generation (EPUB)
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Tidiga fanfarer (EPUB)

Folkdikter, samlingar (1)

 1. ESampo
  Gutenberg: Odysseia (Litteraturbanken)

Faktaböcker (2)

 1. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: En patriot utan fosterland