You are here

Sökning

Person, författare eller annan upphovsman (fler än 10)
 1. Mera information på nätet
  Litteraturbanken.se
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken
 2. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 3. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 4. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 5. Default image
  Mera information på nätet
  Wikipedia
 6. Default image
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 7. Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 8. Default image
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 9. Default image
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken
 10. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken
Visa fler träffar
Romaner (fler än 10)
 1. ESampo
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 2 (P ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 1 (P ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 2 (P ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 1 (P ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 3 (P ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Ett köpmanshus i skärgården 3 (P ...
 2. Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Jerusalem 1, I det heliga landet (EPUB)
  ESampo
  Litteraturbanken: Jerusalem 1, I det heliga landet (EPUB)
  ESampo
  Litteraturbanken: Jerusalem 2, I Dalarne (EPUB)
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Jerusalem 2, I Dalarne (EPUB)
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Kvartetten, som sprängdes. Senare delen (EPUB ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Kvartetten, som sprängdes. Förra delen (EPU ...
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Kvartetten, som sprängdes. Senare delen (EPUB ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Kvartetten, som sprängdes. Förra delen (EPU ...
 4. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden - 1 (PDF ...
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden - 2 (PDF ...
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden - 1 (PDF ...
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Kvinnoregemente: roman från finska landsbygden - 2 (PDF ...
 5. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Barndomsvänner: ett nutidsöde - Del 2 (PD ...
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Barndomsvänner: ett nutidsöde - Del ...
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Barndomsvänner: ett nutidsöde - Del ...
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Barndomsvänner: ett nutidsöde - Del 2 (PD ...
 6. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Money: en amerikansk roman - II (PDF)
  Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Money: en amerikansk roman - I (PDF)
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Money: en amerikansk roman - I (PDF)
 7. ESampo
  Litteraturbanken: Vi Bokar, Krokar och Rothar
  ESampo
  Gutenberg: Vi Bookar, Krokar och Rothar (Litteraturbanken)
 8. ESampo
  Litteraturbanken: Gösta Berlings saga (EPUB ...
  Beskrivning
  ... författarskap som från år 2014 ska inkorporeras i Litteraturbanken. (Svenska Vitterhetssamfundet) - - - ”Äntligen stod ...
 9. Default image
  ESampo
  Gutenberg: Den siste atenaren (Litteraturbanken)
  ESampo
  Litteraturbanken: Den siste atenaren (EPUB)
 10. ESampo
  Litteraturbanken: Rättfärdiggörelsen genom tro ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Rättfärdiggörelsen genom tro ...
Visa fler träffar
Diktsamlingar (fler än 10)
 1. ESampo
  Litteraturbanken: Porten
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Röda skyar (EPUB ...
 3. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Laureatus (PDF)
 4. Default image
  ESampo
  Litteraturbanken: Flyende spegel
 5. Default image
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Samlade dikter
 6. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: För morgonbri ...
 7. Default image
  ESampo
  Litteraturbanken: Där jag vet att d ...
 8. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Lyrik
 9. ESampo
  Litteraturbanken: Mot ljuset på berge ...
 10. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Rågens rike (PDF ...
Visa fler träffar
Novellsamlingar (fler än 10)
 1. Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Fattigt folk II (EPUB)
  ESampo
  Litteraturbanken: Fattigt folk II (EPUB)
  Mera information på nätet
  Litteraturbanken: Fattigt folk I (EPUB)
  ESampo
  Litteraturbanken: Fattigt folk I (EPUB)
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Svenska öden och äfventyr ...
  ESampo
  Litteraturbanken: Svenska öden och äfventyr ...
 3. Default image
  ESampo
  Litteraturbanken: Det mörknar öfver vä ...
 4. ESampo
  Litteraturbanken: Ur funktion
 5. ESampo
  Litteraturbanken: Det var icke verklighet
 6. Default image
  ESampo
  Litteraturbanken: Kärlekens trångmål (EP ...
 7. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Perdita och andra noveller
 8. Default image
  ESampo
  Litteraturbanken: Resan till Rom (EPUB)
 9. ESampo
  Litteraturbanken: Kristuslegender
Visa fler träffar
Noveller (3)
 1. ESampo
  Litteraturbanken: Sensitiva amorosa (EPUB)
 2. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Den gåtfulle dubbelgångaren (PD ...
 3. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Armas Fager
Pjäser, samlingar (4)
 1. ESampo
  Litteraturbanken: Ungdomsdramer 1 (EPUB)
  ESampo
  Litteraturbanken: Ungdomsdramer 2 (EPUB)
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Tidig dramatik (EPUB)
 3. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Den röde André (PD ...
 4. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Fyra dramatiska småstycken (EPUB ...
Pjäser (fler än 10)
 1. ESampo
  Gutenberg: Daniel Hjort (Litteraturbanken)
 2. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Arbetarens hustru (PDF)
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Orfeus och Eurydike
 4. ESampo
  Litteraturbanken: Agamemnon (EPUB)
 5. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Domprosten Bomander
 6. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Friaren från landet (PDF ...
 7. Default image
  ESampo
  Litteraturbanken: Aftonstjärna ...
 8. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Lyckoriddaren: skådespel i fem akte ...
 9. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Judith och Holofernes (PDF)
 10. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Natt och dag (PDF)
Visa fler träffar
Bilderböcker (3)
 1. Default image
  ESampo
  Litteraturbanken: Prinsarnes blomsteralfabet
 2. ESampo
  Litteraturbanken: Pelle Snygg och barnen i Snaskeby
 3. ESampo
  Litteraturbanken: Kattresan
Samlingsverk (fler än 10)
 1. Default image
 2. Default image
  ESampo
  Litteraturbanken: En skälmroman ; Döda fall ...
 3. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Charader (PDF)
 4. ESampo
  Litteraturbanken: Teckningar utur hvardagslifvet (EPUB)
 5. Default image
  ESampo
  Litteraturbanken: Likt och olikt
 6. Default image
  ESampo
  Litteraturbanken: Vers och Varia
 7. Default image
  ESampo
  Litteraturbanken: Landskapet med den dubbla skuggan
 8. Default image
  ESampo
  Gutenberg: Hemsöborna ; Skärkarlsliv (Litteraturbanken)
 9. Default image
  ESampo
  Litteraturbanken: Dikter på vers och prosa/ Sömngångarnätter på vakna ...
 10. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Dramatiska dikter (PDF)
Visa fler träffar
Aforismer, samlingar (1)
 1. Mera information på nätet
  Doria-Litteraturbanken: Brokiga iakttagelser (PDF)
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Brokiga iakttagelser (PDF)
Kåserier, samlingar (1)
 1. ESampo
  Litteraturbanken: En hvar sin egen professor
Essäer, samlingar (3)
 1. ESampo
  Litteraturbanken: Ny generation (EPUB)
 2. Default image
  ESampo
  Litteraturbanken: Likt och olikt
 3. Default image
  ESampo
  Litteraturbanken: Tidiga fanfarer (EPUB)
Folkdikter, samlingar (1)
 1. ESampo
  Gutenberg: Odysseia (Litteraturbanken)
Faktaböcker (2)
 1. Default image
 2. ESampo
  Doria-Litteraturbanken: En patriot utan fosterland