Inhemska författare i Boksampo

Saknas det uppgifter i Boksampo? Författaruppgifterna uppdateras och kompletteras kontinuerligt, och vi tar gärna emot kommentarer. Skicka kommentarer och ändringsförslag till kirjasampo(at)kirjastot.fi. Författaruppgifter kan du komplettera även via detta webbformulär.

Här hittar du olika listor på inhemska författare. Listorna är sammanställda enligt landskap, genre, eller tidsperiod.

1. Inhemska författare enligt landskap
2. Inhemska författare enligt genre
3. Inhemska författare från olika årtionden

1. Inhemska författare enligt landskap

Här hittar du listor över författare från olika landskap i Finland. En länk till alla finlandssvenska författare i Boksampo (ca 1 000 författare) hittar du längst ner på listan.

I kolumnen Databas anges från vilken författardatabas uppgifterna i huvudsak är hämtade.

LANDSKAP CENTRALORT DATABAS
Egentliga Finland Åbo Vaski
  Nyland  Helsingfors Ord i tiden

Satakunda

Björneborg  
Päijänne-Tavastland Lahtis Vellamon vinkit
Norra Savolax Kuopio Aapeli ja muita tuttavia
  Norra Österbotten  Uleåborg  
Norra Karelen Joensuu Latvavesiltä
Österbotten Vasa Lakialla tuuloo, Brösttoner
Birkaland Tammerfors  
Lappland Rovaniemi  
Kymmenedalen Kouvola/Kotka Kymenlaakson kirjailijat
Mellersta Finland Jyväskylä  
Mellersta Österbotten Karleby  
Egentliga Tavastland Tavastehus Ord i tiden
Kajanaland Kajana  
Södra Savolax St. Michel  
Södra Österbotten Seinäjoki Lakialla tuuloo
Södra Karelen Villmanstrand  
Åland Mariehamn Bibliotek på Åland: Författare och skrivare
Östra Nyland Borgå  

Samiska författare

   
Finlandssvenska författare    

2. Inhemska författare enligt genre

3. Inhemska författare från olika årtionden

Vilka författare gav ut böcker till exempel på 1920-talet? Välj ett årtionde och klicka på länken nedan!

Du kan även begränsa sökningen genom att lägga till fler sökord, t.ex. man/kvinna, finlandssvenska, författare/diktare/dramatiker/barnboksförfattare/ungdomsförfattare, landskap, ort, osv.

 

Nutida inhemska författare (2000-talet)