Janhila, Jaana

Alternativt namn

Janhila-Anttonen, Jaana Irmeli

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

faktaböcker

Titel

Typ

faktaböcker

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

faktaböcker

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

samlingsverk

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

faktaböcker

Titel

Typ

noveller

Typ

faktaböcker

Typ

faktaböcker

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

noveller

Övriga verk

Typ

fysiskt verk