realismi

Tyyppi

koulukunnat ja ajanjaksot

kuvaus

Tyylisuunta, joka alkoi vakiintua Ranskassa 1850-luvulla. Realismiin liitettyjä piirteitä: taiteen tuli olla todellisuuden totuudenmukaista esittämistä, jolloin sen tuli kohdistua omaan aikakauteen; sen tuli olla mahdollisimman objektiivista.

Realismin synnyn taustalla vaikuttivat mm. Ranskan vallankumouksen tuoma tietoisuus ihmisestä historiaa muokkaavana tekijänä, samoin porvariston nousu yhteiskunnan vaikuttavaksi luokaksi, voimakas teollistuminen, tiedonvälityksen kehittyminen, lukutaidon yleistyminen ja uudenaikaisen romaanin nousu, joka kohdistui ennen kaikkea romantiikan symbolismia ja metafyysistä maailmankuvaa vastaan.

Vahvimpana realismi esiintyi ranskalaisessa ja venäläisessä kirjallisuudessa.

(Otavan kirjallisuustieto)