Helsingin Kirjailijat ry

kuvaus

Yhdistyksen tarkoitus
Helsingin Kirjailijat – Helsingfors Författare ry on vuonna 1968 perustettu kaksikielinen yhdistys. Sen tarkoituksena on toimia Helsingin suomen- ja ruotsinkielisten kirjailijoiden yhdyssiteenä.
Yhdistys valvoo jäsentensä yleisiä ja yhteisiä taloudellisia, ammatillisia ja oikeudellisia etuja, toimii heidän henkisten ja taloudellisten työedellytystensä kehittämiseksi, työskentelee kirjallisuuden harrastuksen lisäämiseksi ja edustaa jäseniään ammattiryhmänä suhteessa viranomaisiin.
http://www.villakivi.com/