Sagostund: Rädd eller modig?

Bokhylla

6 böcker

17.10.2016
|Alla bokhyllor

I år har jag en sagostundsgrupp med mycket små barn. De flesta är 1-2 år och så ett par treåringar. Ibland kan något äldre barn komma med också. Detta påverkar självklart också valet av böcker, vilket jag fick lära mig efter ett par misslyckade sagostunder. Nu behöver jag mera rekvisita, kortare berättelser samt lätta och bekanta sånger.

Ett återkommande motiv i barnlitteraturen är varianter av David och Goljat - den lilla besegrar den stora mot alla odds. Ett tacksamt tema för sagostunden blir det ju också. Allas sympatier är hos den lilla kaninen eller den lilla musen som med hjälp av sin listighet lyckas besegra rovdjuret eller monstret. Med lite äldre barn skulle man också kunna diskutera vad barnen själva är rädda för och när de har känt sig modiga.

En skuggdikt (Sandelins Min skugga) och två skuggböcker fungerar som en bra inledning, skugga är ju någonting som alla kan relatera till. Därefter - med lite sång emellan - en bok om ett påhittat monster som blir verkligt. Gruffalon med Lennart Hellsings underbara rim är en fröjd att läsa, och även de minsta hänger med i berättelsens rytm även om hela innehållet kanske inte öppnar sig.

Avslutningsvis en bekant sång om någon som alla känner till: Björnen sover med Catarina Kruusvals ljuvliga bilder. Sagostunden för de minsta får inte samma diskuterande karaktär som med äldre barn, men roligt är det ändå!