Läsutmanad 2019

Bokhylla

33 böcker

13.10.2019
|Alla bokhyllor

Årets utmaning är att läsa böcker från olika länder, en resa världen runt. Man kan vilja att läsa böcker från författare av olika nationaliteter, böcker där händelseförloppet sker i olika länder eller så kombinerar man bägge helt fritt.

Comments

X