Tidig prosa

Typ

samlingsverk

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

År 1916 debuterade två författarinnor som skulle göra epok i den svenska litteraturen. Edith Södergran och Hagar Olsson. De kände så ännu inte varandra, och deras vägar löpte skilda åt. Hagar Olsson polemiserade direkt och avsiktligt mot den tidsstämning som härskade i hennes litterära omgivning. Romanen Lars Thorman och döden avspeglar de känslor och lidelser som präglade henne själv vid denna tid - den levande, intensiva protesten mot den förflackning och det slätkammade andliga liv som hon såg omkring sig.
Med Själarnas ansikten och i än högre grad med Kvinnan och nåden slog Hagar Olsson in på nya vägar, prövade och fann en uttrycksfull prosastil. I denna hennes tidiga prosa finns änglsan och oro, men också en ursprunglig kraft och entusiasm, ett övermod och en glädje som man tydligt upplever i dag trots avståndet i tid. Grunddragen i hennes märkliga diktarpersonlighet framträder klart i dessa tre verk, vilka länge varit så gott som omöjliga att komma över och nu utges med en inledning av Jörn Donner.

(baksidestext)
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

Lars Thorman och döden, Själarnas ansikten, Kvinnan och nåden

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

186

Förlag

Språk

Muu tekijä