You are here

Hellberg, Helle

Laddning av bildfilen

 
 
Namn
Hellberg, Helle
Födelseort
Hemort eller -orter
Dödsort
Upphovsmannens språk
Biografiska uppgifter
Helle Hellberg (1884-1981) var näst äldst av åtta barn till skräddaren Lars Hellberg och hans hustru Viktoria i Mariehamn. Fadern var inflyttad från finska fastlandet och fastän modern var bördig från Saltvik räknades hela familjen som inflyttad och hamnade följaktligen relativt lågt på den sociala rangskalan. Modern dog när Hellberg var liten och fadern gifte om sig med en kvinna som barnen inte riktigt kom överens med. Fadern hade ett eget skrädderi och som skicklig i sitt yrke uppskattades han av sin omgivning. Ekonomin blev dock så småningom sämre och eftersom barnen var många blev det allt svårare för familjen att klara sig. Fadern började dricka och skrädderiet gick i konkurs.

Hellberg fick möjlighet att studera trots familjens dåliga ekonomi och utbildade sig till lärare. Hon fick sin första tjänst vid Tengsöda folkskola i Saltvik, men kom så småningom att flytta från Åland för att arbeta i Nyland och stannade borta i 24 år. Till Mariehamn återvände hon efter en tidig pensionering på grund av en olycka.

Hellberg debuterade 1913 med novellsamlingen Folk i skären, en samling noveller som skildar åländsk skärgårdsmiljö. Efter debutboken kom en diktsamling och en roman som gick tämligen obemärkt förbi. Som hennes första betydande roman räknas Glorias gåva (1923), en tragisk berättelse som utspelar sig under tidigt 1800-tal och som handlar om en fiskardotter som blir gravid med en bondson och dränker sitt barn strax efter födseln. Efter denna bok tog Hellberg en paus i skrivandet och publicerade ingenting förrän 1943 då Livet, det är viktigt utkom. Den och fortsättningen Neckermans (1944) är de första böckerna som beskriver statarnas liv i Finland. Det är ingen proletärskildring med underliggande politiskt manifest utan en beskrivning av en strävsam kvinna ur små förhållanden. Novellsamlingen Spelmännen (1949) räknas till Hellbergs främsta verk och den uppskattades också mera av kritikerkåren. Hellberg var mycket produktiv och skrev ett flertal novellsamlingar och romaner men också lyrik och radiohörspel.

Hellberg hade sin mest intensiva skrivperiod på 1940- och 50-talen. Hon kom att främst skriva noveller där hennes sparsmakade och lakoniska stil bäst kom till sin rätt. Hon skrev gärna om samhällets utstötta, om barn, fattiga och gamla. Huvudpersonerna är ofta ensamma reflekterande kvinnor. I Hellbergs böcker är livet hårt. Relationerna mellan människor är oftast mörka och saknar positiva sidor medan naturen får stå för det ljusa och vackra.

Under sin livstid fick Hellberg lite uppmärksamhet för sitt författarskap och kritikerkåren tog ogint emot hennes böcker. Hon fick enstaka positiva recensioner, till exempel av den modernistiska författaren och kritikern Hagar Olsson. Hellberg var tvungen att leva på sin lärarinnepension eftersom böckerna inte sålde tillräckligt mycket för att ge henne någon egentlig inkomst. Gustaf Widén gav 1984 ut Pärlhönan, ett urval noveller som gav ett nytt intresse för Hellberg och hon anses nu vara en av Ålands främsta författare. Hufvudstadsbladet gav henne redan 1974 epitetet "Ålands första kvinnliga epiker"
Mera uppgifter om författarens verk
Noveller
Folk i skären. 1913
I Lilla Eden. 1922
Land och sjö famna varandra. 1945
Skymningens barn. 1948
Spelmännen. 1949
Amaryllis. 1951
Nya noveller. 1952
Spegelmakaren. 1954
Och skymmningen föll. 1956
Stranden. 1959
Inför havet. 1960
Kaptenen. 1964
Sista noveller. 1972

Romaner
Glorias gåva. 1923
Livet det är viktigt. 1943
Neckermans. 1944
Stigen över ängarna. 1950
När rågen blommar. 1953
Far och dotter. 1955
Livias bröllopsfest. 1957
Regina. 1966
Den svåra våren. 1968


Lyrik
Våren. 1918
En kvällspromenad. 1953
Stränders blommor. 1961


Radiohörspel
Carolus
En midsommarvaka
Träsnidaren
Den långa väntan


Samlingar
- och skymningen föll . Red. J. Salminen. 1956
Pärlhönan. Red. G. Widén. 1984


Helle Hellberg suomeksi
Suomen sana : kansalliskirjallisuutemme valiolukemisto. Toim. Yrjö A. Jäntti. 1964
Källor och hänvisningar
Gyrid Högman: Den åländska kvinnans historia (Mariehamn 1990)

Robert Liewendahl: "Jag blir väl kvar". De dolda psykologiska reaktionerna (Seminarieuppsats, Stockholms universitet 1991)

Fredrika Sundberg: Kritiken av Helle Hellbergs novellsamlingar Skymningens barn och Spelmännen samt några plock ur författarens brevväxling (Fackuppsats, Åbo Akademi 1981)

Thomas Warburton: Åttio år av finlandssvensk litteratur (Borgå)

Gustaf Widén: Syrenbacken. Åländska essäer (Borgå 1980)
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Olsson, Hagar(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Yrke
  författare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Kön
  kvinna
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Nationalitet
  finländare
 • Willebrand-Hollmérus, Margit von(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Jansson, Tove(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  kvinna
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Yrke
  författare
 • Är samma som
  Haij, Vera
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Kåhre, Georg(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Är samma som
  Sylwander, Stefan
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  lärare
 • Födelseort
  Mariehamn
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Dödsort
  Mariehamn
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Åland
 • Nationalitet
  ålänningar
 • Schoultz, Solveig von(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  kvinna
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Yrke
  lärare
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Wichman, Eva (person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Kön
  kvinna
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  författare
 • Bondestam, Anna(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  kvinna
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Salminen, Sally(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Nationalitet
  ålänningar
 • Landskapsområde
  Åland
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Kön
  kvinna
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Rundt, Joel(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  lärare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Är samma som
  Rundt, Joel, recensent
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Ståhlberg, Ester(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1920-talet
 • Kön
  kvinna
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  lärare
 • Är samma som
  Hällström, Ester
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1910-talet
 • Publikationernas årtionden
  1940-talet
 •