BMF-barnboksplaketten

Beskrivning

BMF-plaketten ”Din bok – vårt val” är ett litterärt pris som delas ut av Svenska bokhandelsmedhjälpareföreningen (BMF) för att stimulera läsintresset och öka förtrogenheten med svenska författares verk. I stadgarna kan läsas att priset ”tilldelas den svenska författare som med sin under det närmast föregående året utkomna bok skänkt den största behållningen och personliga tillfredsställelsen”. Priset till vuxenförfattare instiftades 1951. Till barnboksförfattare instiftades priset 1983. (Wikipedia)
http://svbmf.se/din-bok-vart-val/

Pristagarna

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Pris