Också ett hem

Typ

noveller
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Ämnen och teman

Personer, aktörer

Platser för händelserna

Originalspråk

Textutdrag

Ett hem för trettio barn. Men trångboddheten har gjort sitt insteg här liksom annorstädes. Nu är här många fler. Sång vid säng och säng på säng. Våningssängar har tagits i bruk för att ge rum åt så många som möjligt.

Ingår i samlingsverket

Första publikation

ja

Språk

Ingår i samlingsverket