Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

November

Typ

romaner
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

De bor i ett ärvt gammalt kråkslott utanför Paris. Pappa är officer. Som ung löjtnant gifte han sig med sin överstes dotter, kanske för karriärens skull, för hon var verkligen ingen skönhet. Två barn fick de, sonen Olivier, nu student, och dottern Laure, laboratris hos en immunologprofessor.

Mellan syskonen är förhållandet gott, men de längtar ut i världen. De plågas av stämningen i huset, av faderns insnörda stelhet och av moderns fortskridande alkoholisering. Ett tillfälligt ljust inslag i hemlivet blir det spanska hembiträdet Manuela, en uppenbarelse från en annan värld. Så går det som det är dömt att gå - både far och son attraheras av hennes sinnliga värme. De blir rivaler. Och modern, omtöcknad men med alkoholistens sömngångaraktiga slughet, hur upplever hon detta?

Det är Laure, själv invecklad i en komplicerad förbindelse med sin professor, som berättar den förtätade historien om dessa fem, en historia som lågmält, fåordigt och obönhörligt konsekvent leder mot en upplösning som aldrig, aldrig får bli en verklig upplösning...

Sällan har Simenon arbetat med större ekonomi än i denna roman från ett höstligt Paris, där hans förmåga att skapa stämning och en alltmer stegrad, intensiv spänning tar sig närmast virtuosa uttryck.

(baksidestext)

Platser för händelserna

Tidpunkt för händelserna

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Språk

Utgivningstid

Sidantal

188

Språk