Tredje dagen. Nionde berättelsen

Typ

noveller
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

"Gillette från Narbonne helar konungen af Frankrike för en fistel och begär som belöning Bertrand af Roussillon till man. Denne äktar henne mot sin vilja och reser af harm till Florens, der han söker vinna en ung flickas ynnest; men Gillette sofver hos honom i hennes ställe och föder honom två söner, till följe hvaraf han får henne kär och ärar henne såsom sin husfru." (s.345, 1861)

Konkreta platser för händelserna

Ämnesord

Originalspråk

Ingår i samlingsverket