Sandelin, Peter

Laddning av bildfilen

Photograph information

Schildts & Söderströms

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

dikter

Övriga verk (som illustratör)

Typ

fysiskt verk

Typ

omslag

Typ

omslag

Typ

omslag

Typ

omslag

Typ

omslag

Typ

omslag

Övriga verk (som översättare)

Typ

del av fysiskt verk

Titel

Typ

del av fysiskt verk

Titel

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Författarens egna ord

Min första kärleksroman Till Paris (opubl.) skrev jag som 9-åring i ett skyddsrum under vinterkriget 1940. Men sedan kom tonerna... Och sedan kom färgerna...Och sedan kom orden på nytt. Men vid sidan av ordskapandet har jag ju inte kunnat låta bli att måla. Efter ett antal separatvisningar på 1950, 1980 och 1990-talen (de flesta på Hagelstams) följde en retrospektiv utställning i Amos Andersons konstmuseum år 2000.
Eftersom också musiken alltid varit viktig för mig (några egna små kompositioner) kan man alltså med visst fog tänkasig en sån här intervju (av en något pipig intervjuare):

- Skrivir di pi-isii illir ifiristik?
- JA SKRAAVAR VA JA SRAAVAR!
- Ihi. Gillir di Briihms illir Tjijkivskij?
- JA DAGGAR PART!
- Jihi! Miilir di lindskip illir pirtritt?

- NAAA

Biografiska uppgifter

Peter Sandelin (f 1930) har skänkt vårt litterära liv ett långt författarskap. Debuten skedde 1951. I dagens perspektiv kan det betyda att olika generationers läsare känner Sandelin på olika sätt. Under mitten av 50-talet präglades dikten av modernismens efterdyningar och läsandet kanske av en viss högtidlighet. Läsarna på 2000-talet träffar en erfaren poet som inte tröttnat på att söka nya grepp och perspektiv i sin dikt, en lyriker som obestridligen tillhör vår litteraturhistoria, men som också i kraft av sin konst stiger fram bland de unga och nyfikna lyrikerna poeterna av i dag.

Studerar man samlingarnas titlar kan man få en fingervisning om återkommande tematik: “ljus” återkommer flest gånger, uttryckligen i titlar från 1960, 1991 och 2009. Men också tid och rum blir formulerade. Rummet pendlar mellan “hemma” och “universum”. Orten kan också ha sin plats i oss själva, en samling heter Den undermedvetna staden. En djärvare rörlighet avslöjar titlar som Vägen upphör men jag fortsätter och Cyklar utan att hålla i. Särskilt i de senare samlingarna har Sandelin också odlat en särpräglad humor och arbetat med nonsensdikt.

Det hittills enda verket om Peter Sandelins författarskap är Michel Ekmans Att glödga orden med tystnad som utkom 2005. Peter Sandelin har belönats med många prestigefyllda pris, bl. a Tollanderska priser 1990 och Svenska Akademiens Finlandspris 2005. Peter Sandelin är också en betydande bildkonstnär.

Läscentrum

---

föräldrar: Marianne Hackman och Carl Victor Sandelin

Jag har skrivit litteratur- och konstrecensioner och dragit skrivar- och kollagekurser vid Helsingfors Arbetarinstitut.

Jag känner en oerhörd tacksamhet för de understöd och stipendier jag fått under viktiga perioder av mitt skapande: bland annat Författarföreningens stipendier och arbetsrum, s.k. biblioteksunderstöds-stipendier, Statens mångåriga konstnärsstipendier, stipendier och pris av Svenska litteratursällskapet (Tollanderska priset 1990), Bonniers och Längmanska fonden och Pro Finlandia-medaljen 2001. Finlandspriset 2005

intressen tidigare: bl.a tennis, fotboll, segling. (Deltog två dagar under Olympiska Spelen i Helsingfors 1952, som reserv på den legendariska Sven Salénska sexan Maybee VI - utan att Sverige blev diskat!)
intressen just nu: naturen, färgtoner, katten, färgtoner, känsliga kvinnors ansiktssuttryck, färgtoner, musik, färgtoner, att vara i varandet.