Salminen, Sally

Laddning av bildfilen

Photograph information

Schildts & Södeströms

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Pris, utmärkelser

Upphovsmannens språk

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Sally Salminen (1906–1976) föddes i Vårdö på Åland till kärva förhållanden. Hon var det sjunde barnet av elva och fadern drunknade när barnen var små. Salminen jobbade som butiksbiträde och gick i folkskola, och senare tog hon korrespondenskurser i Sverige. År 1930 flyttade hon till New York där hon stannade i sex år för att jobba som hembiträde. Under sin tid i New York skrev hon också sin debutroman Katrina som vann första pris i en nordisk romanpristävling, utlyst av Holger Schildts förlag. Romanen väckte stor uppmärksamhet och kom att bli 20-talets succéroman. Den lade grunden för den kvinnliga utvecklingsromanen i allmogemiljö och översattes till över 20 olika språk. Salminen gav sammanlagt ut 17 böcker. År 1940 flyttade hon till Danmark där hon levde resten av sitt liv.

(Schildts & Söderströms)