Dagerman, Stig

Laddning av bildfilen

Photograph information

Foto: Norstedts

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

noveller

Titel

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

noveller

Typ

samlingsverk

Typ

pjäser, samlingar

Typ

essäer, samlingar
samlingsverk

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

dikter

Titel

Typ

romaner

Titel

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

pjäser, samlingar

Typ

pjäser, samlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

faktaböcker

Typ

noveller

Typ

samlingsverk

Typ

noveller

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Stig Dagerman (1923-1954) är en av de mest framträdande författarna inom den svenska fyrtiotalismen.
Han debuterade redan 1945 med romanen Ormen, vilken belönades med Svenska Dagbladets litteraturpris. Han är mest omtalad som prosaist (De dömdas ö, 1946; Bränt barn, 1947 och Bröllopsbesvär, 1949), men skrev även noveller (Nattens lekar, 1947), dramatik (Den dödsdömde, 1947) och reportage, inte minst från efterkrigstidens Tyskland, vilka han samlade i boken Tysk höst (1947).
Dessutom skrev Stig Dagerman runt tusen dagsverser i tidningen Arbetaren, där han arbetade fram till sin död.

Källa: Norstedt