Warsta, Taruliisa

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva: Taruliisa Warstan kotiarkisto

Alternativt namn

Tamminen, Taruliisa

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Övriga verk (som illustratör)

Typ

fysiskt verk