Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Karlsbad

Typ

diktsamlingar
romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

"Mitt råd till er som är döda:Skriv listor och tala sanningförled intelämna kärleksbrev eller strukna kragar som bevis för att ni älskadeVar inte stum var inte stendö inte plötsligtdö inte tigandedö inte i ett annat landdö inte depressivdö inte håglösdö inte sviken av land och rikedö inte på ett annat språkdö inte"

Channa Riedels poesidebut är ett försök att skriva en familjehistoria, när släkttrådar klippts av eller spunnits i oregerliga riktningar.

Boken utgår från hennes sudettysk-judiska familjs flykt från Karlsbad (numera Karlovy Vary i Tjeckien) under andra världskriget, och frågar sig hur denna bakgrund generationer ännu präglar den tid där diktjaget befinner sig. Här finns vittnesprotokoll, oupphörligt pratande fastrar, inventarielistor över föremål som skickats till Sverige i efterhand – som ett otympligt bord de efterlevande inte förmår göra sig av med –, brev som skrivits till myndigheter i det nya landet, dikter som tar avstamp i den judiska traditionen, prosatexter och bedrägligt redovisande avsnitt. Karlsbad är ett fascinerande verk som för läsaren åt ständigt nya håll.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

147

Språk