Gratulerar till din förgörelse

Typ

diktsamlingar

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Vital och vild japansk poesi

Under 70- och 80-talen gjorde sig Hiromi It ett namn för sin feministiska poesi. Hon tog upp ämnen som den japanska dikten aldrig tidigare rört vid, inte minst moderns ambivalens mellan avsky och kärlek i förhållande till sitt barn. Men hennes poesi tog också i anspråk en subjektivitet, ibland uttryckt som självsvåldighet, i förhållande till den patriarkala traditionen. Den japanska poesins starka förhållande till vers och form bröt hon upp i en prosapoesi som likafullt anses vara musikaliskt precis. En poesi fängslande i de stora linjerna såväl som i de små detaljerna.

Hiromi It finns utgiven på flera språk. Inte minst genom det amerikanska urvalet Killing Kanoko (2009), har hon spritts och lästs internationellt. 2005 kom så den diktsamling (utgiven 2014 i USA med titeln Wild Grass on the Riverbank) som anses som en milstolpe, inte bara formellt, utan också därför att It här vänder på den modersambivalens som gjorde hennes tidiga diktning berömd, i en hänsynslös självrannsakan som ger barnens perspektiv på henne, modern.

(Wahlström & Widstrand)

Ämnen och teman

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.