Naiskirjoitusta

Kirjahylly

10 kirjaa

8.3.2017
|Kaikki kirjahyllyt

Naiskirjoitus on tutkija Elaine Showalterin mukaan naisruumiin ja naisen erilaisuuden kirjoittumista kieleen ja tekstiin (Tieteen termipankki). Naiskirjoituksen teoriaa ovat kehittäneet erityisesti ranskalaiset Héléne Cixous, Luce Irigaray ja Julia Kristeva. Ajatus on lähtöisin jo Virginia Woolfilta, joka otti käyttöön ilmauksen "feminiininen lause". Naiskirjoituksen on määritelty olevan lähellä ruumista, tunnetta ja nimetöntä oleva diskurssin muoto, jonka vallitseva yhteiskunnallinen järjestys pyrkii tukahduttamaan. Tutkijoista Héléne Cixous esittää naiskirjoituksen patriarkaatin vastaisena vallankumouksellisena voimana, mutta on todennut myös, ettei hänen teoriallaan ole tekemistä biologisen determinismin kanssa, vaan naiset kirjoittavat usein miehisellä tavalla ja monet miehet feminiinisellä tavalla.

Tähän hyllyyn on koottu teoksia selailemissani suomenkielisissä artikkeleissa mainituilta kirjailijoilta, joiden tuotantoa on käsitelty naiskirjoitusta toteuttavana.