Kotikaivolla

Sylvi Kekkosen (1900–1974) syntymästä tulee 12.3. kuluneeksi 120 vuotta. Hänen ensimmäinen kirjansa julkaistiin 1949, ja vuonna 1952 ilmestyi novellikokoelma Kotikaivolla (Otava). Teoksen kirjoitukset ovat lyhyitä, impressionomaisia muistikuvia kirjailijan lapsuudesta Karjalankannaksella. Aikalaiskritiikki ei yleisesti ottaen ollut kovin suopeaa Sylvi Kekkosen kirjallista tuotantoa kohtaan, vaan hänen teoksiaan pidettiin 50-lukulaisen kotimaisen modernismin aikakaudella vanhahtavina. Kotikaivolla sai kuitenkin Arvostelevan kirjaluettelon Kyllikki Nohrströmiltä positiivisen luonnehdinnan lämpimänä, älykkäänä ja kaikesta turhasta painolastista vapaana kirjana.

"Ei sellaista kylää enää olekaan, se elää vain kuvaajansa mielessä. Monen talven lumet ovat jo sataneet sen harmaitten kattojen päälle ja vinoaidoilla jaettu laakea viljelysaukeama on joutunut toisen valtakunnan hallintaan." (Novellista "Kylä")