Valtion kirjallisuustoimikunta

kuvaus

Valtion kirjallisuustoimikunta on opetusministeriön alainen kirjallisuuden asiantuntijaelin, jonka yksitoista jäsentä valtioneuvosto nimeää kolmivuotiskaudeksi kerrallaan kuultuaan kirjallisuuden alan keskeisiä järjestöjä ja laitoksia. Noin kerran kuukaudessa kokoontuvan toimikunnan jäsenet toimivat luottamushenkilöinä. Toimikunnan hallinto hoidetaan taiteen keskustoimikunnassa.

Valtion kirjallisuustoimikunta jakaa vuosittain kirjailijoiden ja kääntäjien taiteilija- ja kohdeapurahat, avustukset luovan kirjoittamisen ja lukemisen edistämiseen sekä pohjoismaiset matka-apurahat kirjailijoille ja kääntäjille. Toimikunta päättää myös kirjailijoiden ja kääntäjien valtionpalkintojen jakamisesta.