Vuorelle nousu

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

5/1949

Teosarvio

Elvi Sinervolla on novellistille välttämätön kyky havaita asioista ja ihmisistä niiden oleellisin ja käsitellä aiheitaan keskitetysti ja kaikkea turhaa välttäen. Kun hän lisäksi on omassa hillityssä laadussaan erinomainen tyylitaiteilija, ovat hänen novellinsa parasta, mitä viime aikoina on tältä alalta ilmestynyt. Ainoastaan silloin kun hänen fanaattinen poliittinen katsomuksensa pilkistää näkyviin, pettää myös hänen taiteellinen vaistonsa. Onneksi se ei tässä kokoelmassa tapahdu kovin usein.

T. P.