Joe-setä

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

12/1988

Teosarvio

Neuvostoliiton edesmenneen diktaattorin haamu väijyy yhä maailmassa ja vaikuttaa käytännön politiikkaan niin Idässä kuin Lännessä. Historia milloin kiroaa milloin puhdistaa häntä. Juuri tällä hetkellä Itä-Euroopan kansat räpistelevät irti Stalinin luoman byrokraattisen despotismin kaikille aloille ulottuneesta otteesta. Vaikka Stalinin sanotaankin tienneen, mihin hän pyrki, ovat hänen monien epäjohdonmukaisilta näyttäneiden aikeittensa motiivit menneet hautaan hänen mukanaan ja siten jääneet salaisuuksiksi niin aikalaisille kuin jälkimaailmalle. Herkullinen lähtökohta kertomuksille. Veikko Huovinen ei aikalaisen kertomuksissaan kuitenkaan esitä mitään sellaista mitä ei olisi voinut tapahtua. Huovinen luo huumorin pilkahduksia asettaessaan vastakkain poliittisista elämäkerroista tunnetut hirmuteot ja pienet arkipäivän tapahtumat ja jopa liikuttavat yksityiskohdat.