modernismi, proosa

Tyyppi

koulukunnat ja ajanjaksot

kuvaus

Modernin proosan piirteitä ovat mm. juonellisen muodon hajoaminen, kerronnan keskittyminen mieleen ja tunteisiin, sisäinen monologi ja tajunnanvirtatekniikka.

Moniaineksinen kirjallis-taiteellinen tyylisuuntaus, jonko syntyajankohtana on pidettu 1860-luvun alkua.Modernismissa korostuu liikkeen ja yksilöllisen kokemuksen merkitys problemaattiseksi käyneessä maailmassa, jossa on enää vaikea ankkuroitua lopullisiin totuuksiin. Modernismin kattokäsitteen alle on luettu monia 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun avantgardistisia tyylivirtauksia, kuten symbolismi, imagismi, futurismi, ekspressionismi, vortisismi, dadaismi ja surrealismi.
(Hosiaisluoma: Kirjallisuuden sanakirja)