Beauvoir, Simone de

Synnyinaika

Synnyinpaikka

Kuolinaika

Kuolinpaikkakunta

Tekijän saamat palkinnot

Tekijän käyttämä kieli

Kansallisuus

Teokset

Tyyppi

romaanit

Tyyppi

romaanit

Tyyppi

näytelmät

Tyyppi

romaanit

Tyyppi

novellit

Tyyppi

romaanit

Tyyppi

romaanit

Tyyppi

romaanit

Tyyppi

romaanit

Tyyppi

romaanit

Tyyppi

novellikokoelmat

Tyyppi

novellikokoelmat

Tyyppi

novellit
romaanit

Tyyppi

novellikokoelmat

Tyyppi

romaanit

Muut teokset

Tyyppi

fyysinen teos

Elämäkertatietoa

Simone de Beauvoir (1908–1986) oli ranskalainen kirjailija, filosofi ja feministi. Hän oli yksi ranskalaisista eksistentialistifilosofeista Albert Camus’n ja Jean-Paul Sartren rinnalla, ja hänet tunnetaan myös Sartren pitkäaikaisena elämänkumppanina. Eksistentialistina de Beauvoir oli sitä mieltä, että ihmiset ovat vastuussa siitä, millaisia merkityksiä he antavat elämälleen. Jokainen yksilö on pohjimmiltaan oma maailmansa.

Beauvoirin merkitys naistutkimukselle ja feminismille perustuu ennen kaikkea hänen teokseensa Toinen sukupuoli, joka käsittelee miehen ja naisen keskeisiä sukupuolisia eroja ja toisistaan poikkeavia kokemustapoja seksiin ja sukupuoleen. Kuuluisa lause “naiseksi ei synnytä vaan kasvetaan” tiivistää Beauvoirin näkemyksen naiseudesta – hänen mukaansa yhteiskunta sosiaalistaa naisen toiseksi suhteessa miehiin eli yhteiskunnan vahvempaan puoliskoon.

Lähde: Wikipedia, Tammi