Unissakävijä

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1/1944

Teosarvio

Jatkoa teoksiin "Lisa-Beata" ja "Kohtalon päivä". Terävästi eritellen, syvälle tunkeutuen lapsen ja nuoren tytön sielunelämään tekijä valaisee Lisa-Beatan tyttären, heiveröisen Marjatan, kieroksi vääntyvää henkistä kasvua ja hänen lopullista tervehtymistään. Sielunkuvaukseen elävä, sisältörikas ja täyteläinen teos, laadussaan ehkä syvällisin suomalainen romaani. Se luo valoa taaksepäinkin, sarjan edellisiin osiin, ja sitoo ne kiinteäksi kokonaisuudeksi. Toivoisi sen tulevan myös monien vanhempien ja opettajien käsiin.

H. H.