Lapin Kirjallisuusseura

kuvaus

Lapin Kirjallisuusseura perustettiin Rovaniemellä 20.4.1996. Seura perustettiin lappilaisten kirjailijoiden, kirjoittajien ja kirjallisuuden edistämisestä kiinnostuneiden yhdyssiteeksi. Lapissa ei ole ollut läänin kattavaa kirjallisuusyhdistystä sen jälkeen, kun Pohjoiset Kirjailijat ry. jäädytti toimintansa vuonna 1987.

Lapin Kirjallisuusseura pyrkii sääntöjensä mukaisesti edistämään kirjallisuuden tuntemusta, julkaisemista, levittämistä sekä luku- ja kirjoitustaitoa ja -harrastusta, ja luomaan siltaa lukijoiden ja kirjailijoiden välille. Seurassa on noin 310 jäsentä (elokuu 2016).

Seura tarjoaa arviointipalvelua kaikille läänin kirjoittajille, järjestää kirjoittajakursseja, kirjallisia tapahtumia ja välittää kirjailijavierailuja kouluihin ja erilaisiin tilaisuuksiin. Vuosittain kesäkuussa järjestettävä kirjoittajakurssi Sodankylässä on jo vakiintunut osa seuran toimintaa.

Seura julkaisee Lapillinen-lehteä, jota jaetaan seuran jäsenille ja kaikkiin Lapin läänin kirjastoihin sekä Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan kirjastoihin paikkakunnille, joissa on suomenkielistä väestöä. Lapillinen toimii julkaisukanavana seuran jäsenille ja se esittelee myös seuraan kuulumattomien kirjoittajien ja kirjallisuuden harrastajien tekstejä. Lehden nimi on johdettu sanasta lapilli, laavasta jähmettynyt siru.