Kirja lastenkamarista, hallituksesta ja meistä

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Ilmestynyt numerossa

1942

Teosarvio

Leikillisiä pakinoita, joissa humoristisesti liioitellaan lasten omintakeista suhtautumista asioihin ja ihmisiin.

H. H.