Salaperäinen serkku

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

7-8/1945

Teosarvio

Tamperelaista perhe- ja koululaiselämää hauskasti kuvaileva nuorisoromaani. Eräät salaperäiset tapaukset ja Amerikasta tulleen rakkaan serkun luultu osallistuminen niihin tuovat kertomukseen jännitystäkin.

K. N.