Muistoparaati

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

3/1969

Teosarvio

Näytelmän tapahtuma-aika on Marskin syntymän 100-vuotispäivä, jolloin veteraanit pitävät muistoparaatin. Kysymys on sodan eräisiin yksilöihin jättämistä jäljistä. Käsittely jää jotenkin suppeaksi, sillä tärkeitä henkilöitä on vähän ja heidän kokemuksistaan puuttuu tietty yleispätevyys; heidän persoonallisuutensa on rajattu ylen ahtaiksi. Mutta epäilemättä sodan kokemuksilla on monet kasvot. Näytelmän tekniikka tuntuu sujuvalta.