Tuulisänky

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1/1958

Teosarvio

Kyllikki Mäntylällä on, myös novellistina, herkullisia kansan keskeltä löydettyjä aiheita, joita hän johdattelee psykologisesti 'oikein' ja luonnehtii paikoin hyvinkin mehukkaasti. Mutta se viittauksenomaisuus, joka vasta taiteen viime kädessä taiteeksi tekee, puuttuu kokonaan. Kaikki on liian älyllistä, käsinkosketeltavaa, päivänvaloista. Näyttämöllä oivallinen tulkinta saattaa tämän puutteen lähes tykkänään peittää; novelleissa se näkyy - ja uusimmissa, sanoisin, vieläkin selvemmin kuin Mäntylän aikaisemman novellisadon parhaissa. "Tuulisängyn" novellit, luvultaan kymmenen, ovat kaikki karjalaisaiheisia, ja pääasiassa vanhuksia tai lapsia kuvaavia. Lisäksi teokseen sisältyy 2.näytöksinen huvinäytelmä "Raplaaja".