Svea-mamma ja mamman pojat

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1 / 1970

Teosarvio

Huovinen, Pentti & Lounela, Pekka (toim.). Svea-mamma ja mamman pojat. Ruotsalaiskaskuja.

Mikä on tyypillisesti suomalaista, englantilaista tai ruotsalaista? Sitä kysyy itseltään aina tämänkaltaisten kaskukokoelmien tullessa eteen. Ovatko ne jutut ja vitsit, joita kerrotaan erityisesti "ruotsalaisina" todella parhaita ruotsalaisen luonteen, elämäntyylin ja perinteen kuvastimia? Ottaen huomioon, että teoksen on oltava "myyvä" ja siten sisällettävä määrätyn tyyppistä aineistoa, on tekijöiden ponnistelun lopputulos melkoisen onnistunut. Ns. "ruotsalaisvitsien" ja ruotsalaistettujen kansainvälisten juttujen joukkoon on saatu mahtumaan varsin edustava annos pitkään kulttuuritraditioon perustuvaa hienostunutta kaskuainesta, joka valottaa ruotsalaista psyykeä verrattomasti nautittavam-
min kuin suusta suuhun kulkevat rivohkot päivän vitsit. Eräät OH:n kuvista myötäilevät kaskujen virtaa taustaa luovasti.