Linnustaja

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

6/1952

Teosarvio

P. Mustapään jokainen uusi runokokoelma on ilon aihe. Hän hallitsee mitä monipuolisimmalla tavalla runouden alaa, yhtä hyvin sen erilaiset aihealat kuin runousopilliset keinot. "Linnustajassa" on, varsinkin alkupuolella, muistumia eräistä aikaisemmista kokoelmista - niissä on huumorilla oma osuutensa. Loppupuolen runot ovat suljetumpia, osittain hyvin vaikeasti avattavia, mutta täynnä lyyrillisen kosketuksen suloutta ja ajatusten kauneutta, hienostunutta runoa sanan vaativimmassa mielessä.