Pimeyden tuolla puolen

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

7&8/1972

Teosarvio

Meillä jo ennestään romanttis-viihteellisen ns. goottilaisen romaanin edustajana tunnetun tekijän kehitys on näköjään liukumassa kauhu romantiikan ja uusnoituuden suuntaan, mikä lienee lavennuskoe perinnäisimmästä kartanoviihteestä. Kokeilu ei kuitenkaan ole mielestäni onnistunut, sillä tulos on lähinnä sekava sulattamattomine magiateorioineen, noituutta harjoittavine linnanherroineen ja kautta koko kirjan ahdistettuina olevine rakastavaisineen. Kauhutunnelmaa on ähistetty hartiavoimin, ja luontaista toimintaa edes järjellisyyden minimiehdoin on ylen vähän. Uupunut lukija kokee kirjan sivuluvun isommaksikin kuin se on.