Puut, kaikki heidän vihreytensä

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Ilmestynyt numerossa

10/1966

Teosarvio

Haavikon runot ovat miltei kokonaan uudistuneet, ne ovat avoimia, hengittäviä, helppolukuisiakin, ainakin päällisin puolin. Ironia on selvempää, "Parodia on jo kauan ollut mahdotonta. Ne tekevät sen itse", sitä ei enää taiteta niin harkiten. Sikermässä 'Indisio' tuntuu Haavikko kirjoittavan viisikymmenluvun tekniikalla viisikymmenluvun loppuun, mutta saa runoihinsa taaskin uuden äänen, joka soi ja yksinkertaistuu toteamuksiksi: "Pidän asioissa niiden hitaudesta" ja "Hän ei heti tule surulliseksi. Se vie aikansa." Se minkä Haavikko sanoo, ja se, mitä hän ei sano, sisältävät yleisiä inhimillisiä mielenliikkeitä, joita ei esitellä, ne voi vain lukien vaistota. 'Lyhyt vuosi' ja 'Kesäkuu' ovat ehkä selvimpiä yhden ihmisen elämisen tunteita sisältäviä runosikermiä, joita olen lukenut. 'Puut, kaikki heidän vihreytensä' on modernin lyriikan merkittävin teos, joka sai minut paitsi uskomaan lyriikan tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin, myös Paavo Haavikon jatkuvaan, elinvoimaiseen luomiskykyyn.