3213 heinäpaalia

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

7-8/1970

Teosarvio

Cross, Amanda: 3213 heinäpaalia.

Omaperäinen ja sanailultaan virkistävän naseva dekkari, jossa murhateema epäilemättä jää toiseksi verrattuna teoksen kirjallisuusihmisten rupatteluatmosfääriin, jossa aivan nautittavalla tavalla käytetään hyväksi eritoten James Joycen tuntemusta ja muutenkin leikitellään sukkelasti kirjallisuudentutkimuksen käsitteillä samalla, kun koolle sattunut 'litterääri' perhekunta yrittää selvittää keskuudessaan tapahtunutta murhaa päästäkseen jälleen omiin tutkijantöihinsä. Sävy on älykkään kepeä ja lystisti ironinen, mutta tiukan juonidekkarin ystävää se saattaa hermostuttaa juuri tuossa tietyssä 'litteräärisyydessään'.