Aurinkohetki

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

6/1960

Teosarvio

Tämä pieni kolminäytöksinen näytelmä perustuu hyvinkin tarkoin eräisiin päähenkilön Minna Canthin elämässä sattuneisiin tosi tapahtumiin. Nämä todella draamallisia aineksia tarjonneet tapahtumat on taidolla sijoitettu näytelmään. Muutkin henkilöt ovat kulttuurihistoriastamme tuttuja: Juhani Aho, Arvid Järnefelt, Kaarlo ja Emelie Bergbom, Robert Kiljander; heitä voidaan pitää suurin piirtein oikein luonnehdittuina.