Maailma, vihreä metsä

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

6/1984

Teosarvio

Ursula Le Guinin scifi-kirjoissa on kerrottu vieraitten planeettojen ihmisistä, joiden rakenteessa on maan ihmisiin verrattuna pieni siirtymä. Le Guin on kiinnostunut PSI-ilmiöistä, ja kuvaa jokseenkin kaikissa kirjoissaan niiden vaikutusta. Uuden Tahitin humanoidit ovat pienikokoisia, vihreän karvan peittämiä olentoja, jotka käyttävät uniaan ohjeina, Heillä on tietoista, ennustavaa unennäkemistä. Uusi Tahiti on myös metsäinen maa, sen asukkaat ovat kiinteässä yhteydessä luontoon. Muualta saapuneet valloittajat käyttävät asukkaita orjatyövoimana ja alkavat parturoida planeetan puustoa. Kirjan kolmesta päähenkilöstä yksi on vahvasti rasistinen ja aggressiivinen upseeri, jolle Maailmojen liiton tarkkailijat ja heidän antamansa ohjeet ovat yhtä tyhjän kanssa. Planeetta on hyödynnettävä ja jos alkuasukkaat panevat vastaan, heidät on surmattava. Kirjasta on helposti nähtävissä Vietnamin sota taustalla, minkä kirjailija myöntääkin jälkilauseessa. Vaikka Le Guinin asenne näkyy tässä selvemmin kuin hänen muissa suomeksi käännetyissä kirjoissaan, ei se mitenkään heikennä tekstiä. Loistava kirjailija on hyvä vihaisenakin.