"Jees, plitisimppa!" sanoi vääpeli Ryhmy

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Ilmestynyt numerossa

3/1956

Teosarvio

Armas J. Pulla on herättänyt unesta sodanaikaiset sankarinsa Ryhmyn ja Romppaisen ym. Hän on kerännyt ennen erillisinä julkaisemansa Ryhmy-kertomukset yhtenäiseksi, uudistetuksi laitokseksi, joka yhä on hämmästyttävän riemullista ajanvietelukemista. Pullan laukaisema rentouttava nauru on tehnyt näistä hänen sotasankareistaan omassa lajissaan maineeltaan 'klassillisia'. Sellaisina ne ovat hyvin ansainneet tämän ylösnousemuksensa uusien lukijain mieliä virkistämään.