Me

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

8/1959

Teosarvio

Tekijä on v. 1884 syntynyt venäläinen laivarakennusinsinööri, joka kuului immokkaimpiin vallankumouksen valmistelijoihin ja Neuvostoliiton alkuvuosien kirjallisen elämän näkyviin nimiin. V. 1931 tämä satiirikko jooutui kuitenkin jättämään kotimaansa; hän kuoli Pariisissa v. 1937. Jo niin varhain kuin v. 1920 hän kirjoitti tämän satiirisen ja rohkean tulevaisuudenkuvitelman kollektiivivaltiosta, joka ei ilmestynyt kotimaassaan, vaan v. 1925 englanniksi ja ranskaksi ym. kielillä. Teos on Huxleyn "Uuden uljaan maailman" ja Orwellin "1984:n" varhainen edelläkävijä, mutta niitä rohkeampi, armottomampi ja terävämpi. Samjatin on inhimillisyyden asialla: hän puolustaa ihmisen ja yksilön vapautta valtion orjuuttavaa painostusta vastaan. Tässä on kirjan olennaisin merkitys ja yhä ajankohtainen tehtävä. Kiintoisaa on lukea jo näin varhaisesta romaanista monista myöhemmin toteutuneista keksinnöistä, kuten avaruusraketeista, aivokirurgiasta, keskitysleireistä, elektronisesta musiikista, kaasukammioista jne. Kirja on siis myös sangen hauskaa lukemista! Sen kummeina ovat olleet Gogol ja Wells, mutta sanottava on mitä suurimmassa määrin Samjatin oma.