Manninen, Vilho

Synnyinpaikka

Tekijän käyttämä kieli

Kansallisuus

Teokset

Tyyppi

novellit

Elämäkertatietoa

Kangasniemen Hokassa syntynyt Vilho Manninen vietti Kangasniemen kirkonkylällä nuoruusvuo-tensa. Manninen eli sijoituslapsena kiertokoulunopettaja Henriikka Mannisen luona. 30-luvun alku-puolella Vilho lähti kirkonkylän kellomestari Juho Moilasen opein Mikkeliin tavoittelemaan työ-uraa 'viisareiden, vieterien ja rattaiden parissa', mutta työlääntyi muutamien työharjoitteluvuosien jälkeen ja jatkoi elämänuransa etsimistä mm. kävelemällä Kotkaan merimiehen työpaikan saadak-seen, mutta lamavuosina ei paikkaa löytynyt ja niin Vilho käveli Mikkelin rataa pitkin Kotkasta takaisin kotikirkonkyläänsä asti.

Myöhemmin Vilho joutui Rajajoen sillalla sodan ensimmäisenä päivänä sotavangiksi ja vuosien ankarien vankeusvuosien jälkeen (mm. Gornilovan sotavankileirillä) oli lopulta edessä paluu koti-maahan. Hänen kohtalostaan ei ollut kotirintamalla varmuuta ja niin kaikkien koettujen kärsimysten lisäksi avioliittokin oli täällä päässä mennyt vankeusvuosien aikana ”unohdukselle”.

Työuransa Vilho Manninen teki poliisina Helsingissä kunnostautuen pitkien matkojen juoksijana ikäsarjoissakin. Eläkevuosillaan Janakkalassa Vilho alkoi innostua entistä enemmän kirjoittamisesta ja hänen tililleen tuli jo mainitun muistelukirjan lisäksi teokset ”Uunierakko” ja ”Rajajoki”.