Kaksoiskuva

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

4/1983

Teosarvio

Tätä Lassi Nummen yhdettätoista kokoelmaa voisi nimittää rakkauden ja kauneuden ylistyslauluksi; sen taustalla soi edellisten kokoelmien paljastama suru, mutta nyt etäämpää, ja silti läsnäolevana. Runoissa ovat mukana menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus, lomittain ja sisäkkäin. Tai sitten maailma, tajunta on jakautunut kahtia, se näyttäytyy kaksoiskuvana, "välissä varjon raja", mutta myös toisin, huvittuneen itseironisesti: "Kuunvalon ja auringonvalon sekoittuessai minä katson kahden rakkauteni maisemaa/ ja ääni sanoo: Totisesti, Narkissos Orfeus Twilight,/ sinä olet hullu." Sukellus Lassi Nummen runo- ja kielimaailmaan on kokemisen arvoinen; pitkän kirjailijantyön mukanaan tuoma virtuositeetti sekä yhä harvinaisemmaksi käyvän kirjallisen perinteen muoto tekevät siitä merkittävän ja vaikuttavan taideteoksen.