Lenin Zürichissä

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

4/1977

Teosarvio

Aleksandr Solženitsynin pakolaiskaudellaan julkisuuteen saattama teos kertoo kaunokirjallisessa muodossa Leninin oleskelusta Sveitsissä juuri Venäjän vuoden 1917 maaliskuun vallankumouksen alla. Siinä pyritään kuvaamaan Leninin suhtautumista sosialistisen liikkeen eri koulukuntiin ensimmäisen maailmansodan luomassa kriisitilanteessa. Keskeisenä pyrkimyksenä on vastakohdan luominen Leninin edustaman vallankumouksen odotuksessa elävän äärisuuntauksen ja eri puolille horjuvien sosialistisen liikkeen muiden suuntauksien, mm. Sveitsin puolueen, välille. Lopussa tieto tsaarinvallan kukistumisesta tavoittaa kotimaan tapahtumista melko tietämättömän maanpakolaisen.