Sodan tuulet

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1973

Teosarvio

Wouk (s. 1915) on filminäkin maineikkaan 'Cainen kapinan' jälkeen usein romaaneillaan yltänyt amerikkalaisiin suosikkilukemiin, mutta vasta tämä toisen maailmansodan Eurooppaan ja Amerikkaan sijoittuva ajan- ja elämänkuvaus nosti hänet jälleen myyntilistojen ykköseksi. Romaanin tapahtumien kertojina ja kokijoina ovat Berliiniin erikoistehtäviin määrätyn merivoimien komentajan Victor Henryn perheen jäsenet sekä Henryn nuoremman pojan välityksellä mukaan liittyvä juutalainen Jastrowin perhe. Tällä kahden perheen rinnakkaisasettelulla rakennetaan uusia ulottuvuuksia, koska amerikkalaiset ja juutalaiset sodan aikana ymmärrettävästikin katsoivat ajantapahtumia toisistaan poiketen ja myös erilaisista paikallisista tilanteista käsin. Wouk on pyrkinyt leveän eeppiseen ja asiatiedoiltaan luotettavaan kuvaukseen olosuhteista eri suurkaupungeissa, keskeisiin valtiomieshahmojen luonnostamiseen jne., mutta lähinnä hän lukuromaanin omaisesti on kuvannut sotaa yksityisen perheen ja sen jäsenten kokemana eräänä elämänvaiheena.